News

Informare trimestriala a publicului privind impactul asupra mediului

conform HG 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul
TRIM I/2024

Obiect de activitate: fabricarea altor echipamente electrice ‐ cod CAEN 2790

S.C. ZES Zollner Electronic S.R.L . deține următoarele autorizații :

  • Autorizația de Mediu pentru sediul din Jud. Satu Mare, municipiul Satu Mare, Parc Industrial Sud nr 10  Nr. 152 rev. în 18.05.2023  emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare   și
  • Autorizația de Mediu  nr. 37 din 07.05.2019 respectiv  Decizia Nr 316 din 08.03.2024 (pentru viza anuală) punctul de lucru Păulesti , Jud. Satu Mare , comuna Păulești, str. Principal nr 16 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare

Factorii de mediu, aer : imisie , aer :emisie COV,  ape uzate – la evacuarea în rețeaua de canalizare( punct de lucru Păulești)  sunt atent monitorizați prin intermediul unui laborator acreditat, cu periodicitatea specificată în autorizațiile deținute.

  • Concentraţiile gazelor de ardere (CO, NOx, SO2) în IMISIE, determinate se incadrează sub valoarile limită reglementate.
  • Concentraţia Pulberilor în suspensie la limita incintei se incadrează sub valorile prevăzute.
  • Concentraţiile metalelor grele (Pb, Cu, Ni, Cr, Sn, Zn) în IMISIE, determinate se încadrează sub valoarile limită reglementate.
  • Concentraţia de COV în IMISIE se încadrează sub limita admisă.
  • Concentraţiile de COV în EMISIE se încadrează sub limita admisă.
  • Indicatorii PH, Suspensii, CBO5, CCOCr, Substanțe extractibile pentru apele uzate la evacuarea în rețeaua de canalizare  – se încadrează în limita admisă conform NTPA 002.

 

 Deșeurile periculoase și nepericuloase generate de  S.C. ZES Zollner Electronic sunt colectate selectiv, stocate temporar în spațiile special amenajate și valorificate/eliminate prin societăți autorizate în conformitate cu prevederile legale, în baza contractelor încheiate.

S.C. ZES Zollner Electronic  raportează periodic Agenției de Protecția  Mediului Satu Mare rezultatele activității de monitorizare a emisiilor în mediu și a nivelului de poluare de impact conform actelor de reglementare în baza cărora își desfășoară activitatea și cu respectarea legislației de mediu în vigoare.

In perioada Ianuarie-Martie  2024 , pentru factorii de mediu monitorizați nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită pentru poluanții stabiliți în Autorizațiile de Mediu, iar din activitatea unității nu au rezultat consecințe negative asupra mediului, nu s-au înregistrat reclamații la adresa unității.

S.C. ZES Zollner Electronic are implementat un sistem de management de mediu in conformitate cu cerintele standardului ISO 14001:2015 certificat de DEKRA Certification GmbH.