Sustenabilitatea – viitorul, lumea și responsabilitatea noastră

Ziua de mâine începe întotdeauna de azi – în calitate de companie activă la nivel global, ne angajăm să ne asumăm responsabilitatea socială și să întreprindem schimbări și dezvoltări pozitive prin strategia, activitățile și obiectivele noastre de sustenabilitate.

Responsabilitatea corporativă

Ne asumăm responsabilitatea pentru orice impact pe care activitățile noastre comerciale îl au asupra societății și a mediului. Acest lucru este ferm ancorat în strategia noastră corporativă și reprezintă o parte esențială a culturii noastre corporative, pentru a contribui la dezvoltarea sustenabilă pentru noi și pentru generațiile viitoare. Extinderea direcționată în domeniile ESG – Environmental (mediu), Social (social) și Governance (conducere) – se reflectă în gândirea și acțiunile noastre responsabile și orientate spre viitor. De asemenea, ne așteptăm ca partenerii noștri să adere la aceste principii de-a lungul lanțului de aprovizionare, ca bază pentru o cooperare pe termen lung și de încredere.

Codul deontologic Zollner

Obiectivele de dezvoltare sustenabilă

Strategia noastră de sustenabilitate, precum și activitățile noastre sprijină Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (ODD). Aceste obiective promovează strategii de combatere a sărăciei, a bolilor, a inegalității, a nedreptății și a schimbărilor climatice. Ne concentrăm asupra zece obiective pe care le putem influența în mod activ în calitate de grup corporativ.

Prioritățile și obiectivele strategiei noastre de sustenabilitate

Itinerariul nostru în materie de sustenabilitate definește priorități, indicatori și obiective globale și specifice companiei. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și itinerariul inițiativei Science Based Target (SBT) au fost folosite ca bază pentru elaborarea itinerariului. Conținutul itinerariului nostru privind sustenabilitatea este structurat în funcție de domeniile ESG.

Sustenabilitatea mediului

 • Reducerea la minimum a impactului asupra mediului
 • Emisiile, un aspect esențial
  • Utilizarea energiei regenerabile
  • Informații în lanțul de aprovizionare
 • Economia circulară și proiectul ecologic

Obiectivele noastre

Responsabilitate socială

 • Dezvoltarea aspectelor sociale ale companiei
 • Condiții de muncă și drepturile omului
 • Sănătatea și securitatea la locul de muncă
 • Creșterea atractivității angajatorului
 • Egalitatea de șanse și echitatea
 • Protecția angajaților și a societății

Obiectivele noastre

Conducere

 • Vizibilitatea și transparența conducerii sustenabile a companiei
 • Etica afacerilor și cultura corporativă
 • Funcții și responsabilități
 • Integrarea în procesele de conducere și în relațiile de afaceri
 • Obiective și raportare

Obiectivele noastre

Angajamentul nostru

Pentru noi, a acționa sustenabil înseamnă să ne organizăm mediul de lucru și activitățile astfel încât și generațiile viitoare să aibă o bază solidă pentru a lucra și a trăi. Suntem activi și în comitete și rețele precum ZVEI și IPC pentru a ne dezvolta continuu strategia de sustenabilitate și angajamentul și pentru a promova o industrie sustenabilă comună. Următoarea imagine de ansamblu prezintă o selecție a activităților curente în domeniile ESG respective la Zollner.

Sustenabilitatea mediului

 • Instalații fotovoltaice
 • Încălzirea folosind așchii de lemn
 • Vehicule electrice
 • Stații de încărcare pentru mașini electrice
 • Procurarea de energie electrică verde
 • Reciclare
 • Producție locală pentru societatea locală

Responsabilitate socială

 • Promovarea activităților caritabile
 • Campanii de binefacere, activități de donare și fundații
 • Medii de lucru moderne
 • Numeroase oferte de servicii de sănătate
 • Formare continuă

Conducere

 • Sustenabilitatea ca obiectiv de management
 • Promovarea industriilor sustenabile
 • Sustenabilitatea în lanțul de aprovizionare
 • Organizație sustenabilă în cadrul Zollner
 • Luarea în considerare a ODD-urilor în dezvoltare

S-ar putea să vă intereseze și cele de mai jos