Filozofia noastră care ne motivează

Zollner Elektronik AG reprezintă inovație, performanță, încredere și diversitate. Îmbinăm în mod armonios modernitatea cu tradiția. Obiectivul nostru este să implementăm în mod sustenabil ecologia, economia și nevoile societății în cultura companiei noastre.

Universul nostru în care trăim

Stimulați de o echipă extraordinară, care împărtășește și trăiește fascinația pentru soluții inovatoare de viitor, acțiunea plină de răspundere, inovatoare și orientată spre viitor, precum și viziunea pe termen lung marchează de la început autopercepția companiei noastre. Valorile companiei noastre sunt bine ancorate în strategia noastră:

Încrederea, respectul și sinceritatea

Ne putem baza unii pe ceilalți și ne comportăm respectuos față de toată lumea.

Responsabilitatea pentru întreg

Ne raportăm la organizație ca la un întreg și suntem mândri de reușitele comune.

Profesionalismul

Lucrăm conform obiectivelor și ne folosim punctele forte și competențele.

Capacitatea de adaptare la schimbare și flexibilitatea

Suntem deschiși la schimbare, inovatori, avem curajul de a face lucruri noi și ne dezvoltăm în permanență.

Rentabilitatea

Ne concentrăm asupra aspectelor esențiale și aducem în mod continuu îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea, timpul și costurile.

Performanța și angajamentul

Avem o capacitate impresionantă de a pune ideile în aplicare, în centrul atenției noastre aflându-se rezultatul obținut de clienți și de Zollner.

Misiunea companiei noastre, care ne inspiră

Principiile noastre sunt premise importante pentru orientare, siguranță și implementare eficientă. Acestea stabilesc direcția, pentru a dezvolta în mod sustenabil și sigur pentru viitor grupul nostru de companii și pentru a ne garanta astfel un succes pe termen lung.

Principii care transcend domenii de specialitate

 • Privim diversele subiecte de specialitate ca sarcină de conducere.
 • Acționăm conștient conform prevederilor legale, normelor, standardelor, directivelor și specificațiilor clientului.
 • Lucrăm după procese documentate, evaluăm riscurile și șansele lor și monitorizăm implementarea lor.
 • Punem în practică dezvoltări continue prin proiecte/programe țintite pentru îndeplinirea obiectivelor strategice și operative.
 • Ne obligăm să asigurăm informațiile necesare și resursele obiectivelor.
 • Dezvoltăm competența și simțul răspunderii angajaților și partenerilor noștri corespunzător atribuțiilor lor.

*Pentru a nu afecta lecturarea, când sunt menționate persoane și grupuri nu se face diferențierea bazată pe sex.
Se folosește sexul masculin, dar și cel feminin este inclus implicit.

Exemplu de conducere

 • Noi suntem modelul.
 • Noi creăm o cultură a încrederii.
 • Ne respectăm reciproc și apreciem valoarea fiecăruia.
 • Noi promovăm angajații noștri în dezvoltarea lor.
 • Noi creăm valoare adăugată.
 • Noi decidem comprehensibil.
 • Noi învățăm din greșelile noastre.
 • Noi impulsionăm schimbarea orientată spre viitor.

Principii de bază calitate

 • Ne bazăm pe strategia zero erori, care vizează procese și produse fără erori, precum și siguranța acestora.
 • Folosim o planificare structurată a calității și, prin aceasta, creăm premisele pentru procese robuste, care corespund tuturor cerințelor.
 • Aplicăm sistematic instrumente de calitate, pentru a lucra adecvat la îmbunătățirea permanentă a proceselor noastre.

Principii de bază mediul înconjurător și energie

 • Planificăm, controlăm, monitorizăm și analizăm continuu efectele noastre asupra mediului, precum și consumul de resurse și performanța raportată la energie.
 • Prin proiecte noi reducem efectele asupra mediului înconjurător și suntem atenți la o utilizare conștientă a resurselor.
 • Utilizăm posibilități adecvate tehnic și justificabile economic în ceea ce privește proiectarea, dezvoltarea, producția și exploatarea instalațiilor.
 • Sprijinim achiziția de produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic.

Principii de bază protecția muncii

 • Stabilim periodic riscurile de protecția muncii și protecția sănătății ale locurilor noastre de muncă și adoptăm măsuri pentru eliminare, reducere și prevenție.
 • Prin programe de acțiuni noi promovăm securitatea și protecția sănătății angajaților noștri.
 • Implicăm activ angajații noștri, precum și experți externi în funcționarea și dezvoltarea protecției muncii.

Principii de bază sănătatea

 • Calificăm manageri prin instruiri având cele mai diverse formate în scopul managementului angajaților și auto-managementului conform sănătății.
 • Menținem și promovăm sănătatea și starea de bine a angajaților noștri prin măsuri orientate în funcție de conduită și relație. 
 • Sprijinim angajații noștri în materie de probleme profesionale și personale printr-o ofertă amplă de consiliere.
 • Oferim asistență în ceea ce privește un echilibru între viața privată și cea profesională, prin programe țintite.

Principii de bază securitatea informațiilor

 • Analizăm periodic riscurile pentru securitatea informațiilor și ne stabilim obiective pentru îmbunătățire.
 • Garantăm o disponibilitate constantă, confidențialitatea și integritatea informațiilor existente prin soluții tehnice și organizatorice adecvate.
 • Garantăm o activitate comercială continuă, astfel încât și în caz de situații de urgență să fie posibilă prelucrarea datelor (după caz, limitată).

Principii de bază etică comercială / angajament social

 • Ne recunoaștem răspunderea comună și socială și stabilim periodic ceea ce așteaptă ceilalți de la noi.
 • Ne orientăm după principiile internaționale privind răspunderea etică și socială.
 • Prin diverse acțiuni, ne aducem contribuția în cadrul societății și ne încurajăm angajații și partenerii să acționeze în același mod.

Răspunderea noastră prin care creștem

În calitate de companie activă la nivel global ne recunoaștem răspunderea comună și socială. Aceasta este o componentă esențială a culturii companiei noastre, pentru a contribui la o dezvoltare sustenabilă pentru noi și generațiile următoare. Domeniile de responsabilitate sunt puternic ancorate în sistemul nostru de management integrat. Ne așteptăm de la partenerii noștri să respecte aceste principii de conduită ca bază a unei colaborări îndelungate și de încredere.

Și aceasta te-ar putea interesa