Filozofia noastră care ne motivează

Zollner Elektronik AG reprezintă inovație, performanță, încredere și diversitate. Îmbinăm în mod armonios modernitatea cu tradiția. Obiectivul nostru este să implementăm în mod sustenabil ecologia, economia și nevoile societății în cultura companiei noastre.

Universul nostru în care trăim

Stimulați de o echipă extraordinară, care împărtășește și trăiește fascinația pentru soluții inovatoare de viitor, acțiunea plină de răspundere, inovatoare și orientată spre viitor, precum și viziunea pe termen lung marchează de la început autopercepția companiei noastre. Valorile companiei noastre sunt bine ancorate în strategia noastră:

Încrederea, respectul și sinceritatea

Ne putem baza unii pe ceilalți și ne comportăm respectuos față de toată lumea.

Responsabilitatea pentru întreg

Ne raportăm la organizație ca la un întreg și suntem mândri de reușitele comune.

Profesionalismul

Lucrăm conform obiectivelor și ne folosim punctele forte și competențele.

Capacitatea de adaptare la schimbare și flexibilitatea

Suntem deschiși la schimbare, inovatori, avem curajul de a face lucruri noi și ne dezvoltăm în permanență.

Rentabilitatea

Ne concentrăm asupra aspectelor esențiale și aducem în mod continuu îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea, timpul și costurile.

Performanța și angajamentul

Avem o capacitate impresionantă de a pune ideile în aplicare, în centrul atenției noastre aflându-se rezultatul obținut de clienți și de Zollner.

Misiunea companiei noastre, care ne inspiră

Principiile noastre sunt premise importante pentru orientare, siguranță și implementare eficientă. Acestea stabilesc direcția, pentru a dezvolta în mod sustenabil și sigur pentru viitor grupul nostru de companii și pentru a ne garanta astfel un succes pe termen lung.

Linii directoare interdepartamentale

 • Analizarea diferitelor subiecte de specialitate constituie pentru noi o sarcină primordială.
 • Acționăm în mod conștient în conformitate cu dispozițiile legale, cu normele, cu standardele, directivele și cerințele clienților.
 • Lucrăm în conformitate cu procesele documentate, le evaluăm riscurile și șansele și monitorizăm implementarea acestora.
 • Operăm îmbunătățiri continue prin proiecte/programe orientate pentru atingerea obiectivelor strategice și operative.
 • Ne angajăm să asigurăm informațiile și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor.
 • Dezvoltăm competențele și simțul responsabilității colaboratorilor noștri* și a partenerilor în funcție de sarcina acestora. 

Exemplu de conducere

 • Noi suntem modelul.
 • Noi creăm o cultură a încrederii.
 • Ne respectăm reciproc și apreciem valoarea fiecăruia.
 • Noi promovăm angajații noștri în dezvoltarea lor.
 • Noi creăm valoare adăugată.
 • Noi decidem comprehensibil.
 • Noi învățăm din greșelile noastre.
 • Noi impulsionăm schimbarea orientată spre viitor.

Linii directoare privind calitatea

 • Ne bazăm pe strategia zero defecte, care vizează procese și produse fără greșeli și siguranța acestora.
 • Utilizăm un sistem de planificare structurată a calității și obținem astfel premisele pentru procese solide, care îndeplinesc toate cerințele.
 • Folosim în mod sistematic instrumente de calitate, pentru a lucra în mod adecvat la îmbunătățirea constantă ale proceselor noastre.

Linii directoare privind mediul și energia

 • Planificăm, controlăm, monitorizăm și analizăm permanent impactul nostru asupra mediului precum și consumul de resurse și performanțele legate de energie.
 • Prin intermediul programelor de acțiune, reducem impactul asupra mediului și acordăm atenție utilizării responsabile a resurselor.
 • La dezvoltarea, producția și exploatarea instalațiilor, folosim posibilitățile tehnice și economice sustenabile adecvate.
 • Sprijinim achiziționarea de produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic.

Linii directoare privind securitatea și sănătea în muncă

 • Calculăm permanent riscurile privind protecția sănătății și securității la locurile noastre de muncă și luăm măsuri pentru eliminarea, minimizarea și prevenirea acestora.
 • Promovăm siguranța și sănătatea colaboratorilor noștri prin intermediul programelor de acțiune.
 • Implicăm activ colaboratorii și unitățile externe de specialitate în operarea și dezvoltarea continuă a sănătății și securității în muncă.

Linii directoare privind sănătatea

 • Calificăm conducerea prin scolarizari diferite în diverse formate pentru sănătatea colaboratorilor și a conducerii.
 • Menținem și promovăm sănătatea și bunăstarea colaboratorilor noștri prin măsuri orientate către comportament și situație.
 • Sprijinim colaboratorii cu probleme profesionale, de sănătate și private printr-o gamă largă de servicii de consultanță
 • Oferim asistență în reconcilierea etapelor de carieră și viață prin măsuri specifice.

Linii directoare privind securitatea informațiilor

 • Înțelegem securitatea informațiilor și garantarea confidențialității, disponibilității și integrității ca fiind o activitate cuprinzătoare în toate domeniile și procesele organizației.
 • Operăm și organizăm securitatea informațiilor cu ajutorul procedurilor stabilite pentru gestionarea activelor, a riscurilor, a incidentelor și a situațiilor de urgență.
 • Implementăm măsuri de protecție adecvate de ultimă generație, ținând cont de situația actuală a riscurilor și de cerințelor partenerilor noștri.
 • Cu ajutorul colaboratorilor noștri, asigurăm securitatea informațiilor cu responsabilități definite, calificări adecvate și conștientizarea a fiecărui membru.
 • Ne protejăm proprietățile și mijloacele de informații pe care le conțin împotriva riscurilor fizice.

Linii directoare privind etica în afaceri / angajamentul social

 • Ne angajăm să ne asumăm responsabilitatea corporativă și socială și stabilim în mod regulat așteptările față de noi .
 • Ne orientăm după linii directoare internaționale privind responsabilitatea etică și socială.
 • Prin diferite acțiuni, aducem o contribuție societății și încurajăm colaboratoii și partenerii să procedeze în mod similar.

Răspunderea noastră prin care creștem

În calitate de companie activă la nivel global ne recunoaștem răspunderea comună și socială. Aceasta este o componentă esențială a culturii companiei noastre, pentru a contribui la o dezvoltare sustenabilă pentru noi și generațiile următoare. Domeniile de responsabilitate sunt puternic ancorate în sistemul nostru de management integrat. Ne așteptăm de la partenerii noștri să respecte aceste principii de conduită ca bază a unei colaborări îndelungate și de încredere.

Și aceasta te-ar putea interesa