Impressum

© Copyright 2017, Zollner Elektronik AG, Zandt, Deutschland

Toate drepturile rezervate. Textele, imaginile, graficele de pe pagina de internet Zollner se supun protecţiei oferite de dreptul de autor. Este interzisă copierea sau modificarea în scopuri comerciale a conţinutului paginii de internet.

Consiliul de Administrație

Ludwig Zollner
Manfred Zollner jun.
Christian Zollner
Thomas Schreiner 
Markus Aschenbrenner

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului
HRB Regensburg - HRB8354

Codul Unic de Înregistrare
DE 813280228

Adresa

Zollner Elektronik AG
Fabrica principală Zandt
Manfred-Zollner-Str. 1  
93499 Zandt 
Deutschland

Tel.: +49 9944 201-0
Fax: +49 9944 201-1314

E-Mail-Adresse: info@zollner.de

Excluderea răspunderii

În ciuda verificării atente a datelor Zollner Elektronik AG nu poate garanta pentru exactitatea şi corectitudinea informaţiilor prezentate. Zollner Elektronik AG exclude orice răspundere pentru daune, rezultate direct sau indirect din utilizarea acestei pagini de internet, în măsura în care acestea nu sunt rezultate din acte savârșite cu premeditare sau din neglijenţă gravă din partea Zollner Elektronik AG.
 

Conţinutul ofertei online

Autorul nu oferă nici o garanţie pentru actualitatea, corectitudinea, integralitatea sau calitatea informaţiilor puse la dispoziţie. Pretenţiile în cadrul garanţiei faţă de autor, care se referă la daune materiale sau morale, cauzate de utilizarea sau ne-utilizarea informaţiilor oferite resp. prin utilizarea informaţiilor eronate sau incomplete, sunt excluse din principiu, în măsura în care din partea autorului nu poate fi dovedită o premeditare sau o neglijenţă gravă.

Toate ofertele sunt deschise şi orientative. Autorul îşi rezervă dreptul în mod expres să modifice, să completeze sau să şteargă părţi ale paginii sau întreaga ofertă, fără o anunţare specială, sau să sisteze temporar sau definitiv publicarea acestora.
 

Trimiteri şi link-uri

În cazul trimiterilor directe sau indirecte la pagini de internet străine („link-uri”), aflate în afara domeniului de responsabilitate al autorului, o răspundere ar interveni în exclusivitate în cazul în care autorul a avut cunoştinţă de conţinutul acestora şi i-ar fi fost imposibil şi nerezonabil din punct de vedere tehnic, să împiedice utilizarea în cazul unor conţinuturi ilegale. De aceea autorul declară în mod expres că la data afişării link-ului, respectivele pagini de internet erau libere de conţinuturi ilegale. Autorul nu are nici un fel de influenţă asupra structurii actuale sau viitoare, nici asupra conţinuturilor linkurilor către alte pagini.

Din acest motiv el se distanţează prin prezenta în mod expres de toate conţinuturile paginilor cu linkurile atașate/conexate, care au fost modificate ulterior. Această decizie este valabilă pentru toate link-urile şi trimiterile din cadrul ofertei proprii pe internet, precum şi pentru informațiile introduse de persoane terțe în cărţile de oaspeţi create de autor, forumurile de discuţii şi listele cu mailuri. Pentru conţinuturile ilegale, greşite sau incomplete şi în special pentru daune rezultate din utilizarea sau ne-utilizarea unor informaţii astfel oferite, răspunde doar ofertantul paginii la care se face trimitere, nu acela care, prin intermediul Link-urilor, atrage atenţia asupra respectivei publicări.
 

Dreptul de autor şi de marcare

Autorul face tot posibilul să respecte în toate publicaţiile drepturile de autor ale graficelor, fişierelor audio, secvenţelor video şi textelor, să folosească graficele, fişierele audio, secvenţele video şi textele personale sau grafice, fişiere audio, secvenţe video şi texte licenţiate.

Toate siglele fabricilor şi mărcile înregistrate indicate în cadrul ofertei pe internet şi după caz protejate de terţi se supun neîngrădit prevederilor legislației în vigoare din domeniu şi drepturilor de posesie ai proprietarilor înregistraţi. Doar pe baza simplei numiri nu se poate trage concluzia că siglele fabricilor nu sunt protejate de drepturile unor terţi!

Copyright-ul pentru obiectele publicate create de autor însuşi, aparțin în totalitate autorului paginilor. O multiplicare sau utilizare a unor astfel de grafice, fişiere audio, secvenţe video şi texte în alte publicaţii electronice sau editate pe suport de hârtie nu este permisă fără acordul expres al autorului.
 

Valabilitatea juridică a acestei exceptări de la răspundere

Această exceptare de la răspundere trebuie privită ca parte a ofertei pe internet, de la care pornind s-a făcut trimitere la această pagină. Dacă unele părţi sau formulări individuale ale prezentului text nu corespund, nu mai corespund sau nu corespund pe deplin situaţiei juridice, valabilitatea și conţinuturile restului document rămân neatinse.

Credite foto

Imagini parțial din


Roland Eichler - Image Fabrik - Image- & Werbefotografie
German Popp - Fotoatelier am Hafen
Christoph Ruhland Fotografie

Imagini parțial din Stock-Fotografie

Stock-Fotografie-ID: 673873568 - Bildnachweis: nd3000
Stock-Fotografie-ID: 590290880 - Bildnachweis: artisteer
Stock-Fotografie-ID: 623114288 - Bildnachweis: hobo_018
Stock-Fotografie-ID:1135346381 - Bildnachweis: fizkes
Stock-Fotografie-ID:690855708 - Bildnachweis:FlamingoImages
Stock-Illustration-ID:1204696189 - Bildnachweis: inkoly
Stock-Fotografie-ID:1013559166 - Bildnachweis:Metamorworks
Stock-Fotografie-ID:1127069581- Bildnachweis:Metamorworks
Stock-Fotografie-ID:530127004 - Bildnachweis:Nivens
Stock-Fotografie-ID:607465858 - Bildnachweis:Tonzzz
Stock-Fotografie-ID:1201200622 - Bildnachweis:guvendemir
Stock-Fotografie-ID:467867888 - Bildnachweis:ugurhan
Stock-Fotografie-ID:945985412 - Bildnachweis:stellalevi
Stock-Fotografie-ID:1145066955 - Bildnachweis:guvendemir
Stock-Fotografie-ID:1348320762 - Bildnachweis:PhonlamaiPhoto
Stock-Fotografie-ID:993366704 - Bildnachweis:ASMR
Stock-Fotografie-ID:1166093506 - Bildnachweis:atosan
Stock-Fotografie-ID:613784002 - Bildnachweis:den-belitsky
Stock-Fotografie-ID:1306692570 - Bildnachweis:aapsky
Stock-Fotografie-ID:498553085 - Bildnachweis:narvikk
Stock-Fotografie-ID:1152264160 - Bildnachweis:narvikk
Stock-Fotografie-ID:866068920 - Bildnachweis:leolintang
Stock-Fotografie-ID:1255788061 - Bildnachweis:gremlin
Stock-Fotografie-ID:692834424 - Bildnachweis:Metamorworks
Stock-Fotografie-ID:926534080 - Bildnachweis:Metamorworks
Stock-Fotografie-ID:1330589502 - Bildnachweis:saruservice
Stock-Fotografie-ID:921019596 - Bildnachweis:gorodenkoff
Stock-Fotografie-ID:1168582592 - Bildnachweis:ismagilov
Stock-Fotografie-ID:544560094 - Bildnachweis:anyaivanova
Stock-Fotografie-ID:1146311269 - Bildnachweis:GOCMEN
Stock-Fotografie-ID:509802096 - Bildnachweis:Inner_Vision
Stock-Fotografie-ID:1206919144 - Bildnachweis:Nicola Ilic
Stock-Fotografie-ID:1207219987 - Bildnachweis: Pavel Chagochkin
Stock-Fotografie-ID:143300686 - Bildnachweis:hxdyl
Stock-Fotografie-ID:88916374 - Bildnachweis:antonmavteev