Posturi disponibile

Sunteți gata pentru o nouă provocare?

Nu ratați oportunitatea! Consultați oferta noastră de posturi vacante!
Momentan nu ați găsit niciun post vacant potrivit pentru dumneavoastră?
Trimiteți-ne o scrisoare de intenție!
Permanent suntem în căutarea unor aplicanți motivați.
Persoanele de contact vă sfătuiesc legat de posibilitățile de a vă angaja la firma noastră.

Posturi disponibile

SOFTWARE DEVELOPER

SOFTWARE DEVELOPER

Profile

Our Software Developer has knowledge in Computer Science and experience in Research & Development. If you have experience in designing and implementing software of embedded devices, coding in C++ and .NET framework / JAVA, XML, you're on the road that brings you to us. You will be part of a Global Engineering team, participating as both local and international projects.

 • Experience in working with databases (preferably Oracle)
 • Familiarity with software configuration management tools, defect tracking tools, and peer review
 • Software analysis, software design, code implementation, software integration, module verification and validation
 • Good understanding of real-time system architecture/design
 • Good knowledge of TCP / IP
 • Proficiency in English and German

Key Responsabilities

 • Make the concept and implement the software applications
 • Make further development and adaptation of existing applications
 • Participate in the development and creation of functional specifications
 • Develop the detailed specifications based on change requests from customers or internal clients
 • Continuous, proactive update the department's Know How to secure the latest technical standards Preparation of the required documentation
 • Employees and acquisition of professional responsibility in an international team
 • Organization of cooperation in different locations or with internal and external partners

Termen limită pentru trimiterea CV-urilor 26.06.2019

Administrator rețea calculatoare - Network System Management

Administrator rețea calculatoare - Network System Management

Profil

 • Studii medii sau superioare de specialitate
 • Cunoștințe de reţelistică Layer 2, Layer 3
 • Experiență în domeniu de cel puțin 2 ani
 • Cunoștințe de limba engleză la nivel conversațional, limba germană constituie avantaj

Descrierea Postului

 • Asigură disponibilitatea şi eficienţa aplicaţiilor şi infrastructurii IT
 • Asigură buna funcţionare a reţelei instalate, efectuează extinderi sau restrângeri ale acesteia
 • Asigură monitorizarea echipamentelor din gestiune
 • Asigură mentananță și suport pentru echipamentele / sistemele de reţea LAN, WAN, sistemul telefon

 Termen limită pentru trimiterea CV-urilor 26.06.2019 

TEST ENGINEER- GLOBAL ENGINEERING

TEST ENGINEER- GLOBAL ENGINEERING

Profil

 • Studii superioare sau medii in domeniul electronic
 • Experiență în citirea și înțelegerea diagramelor electronice, o bună cunoaștere a componentelor electronice și a listelor de materiale (BOM)
 • Cunoștințe în prelucrarea datelor ODB / Gencad / CAMCAD date /  vPlan (test de acces și de plasare de probă pentru ICT și FPT, testprobe.csv, txt rapoarte, Piese de schimb Real, Datadoctor, ...)
 • Experiența în citirea și înțelegerea listelor de material (BOM, proprietăți precum referință, design, valoare, tehnologie de plasare, ... trebuie să fie cunoscute)
 • Cunoștințe privind planificarea inspecțiilor pe sistemele ICT sau FPT, cunostinte de IPC 1, 2 și 3
 • Bună utilizare a MS Office (Excel, Power Point)
 • Permis de conducere  (disponibilitate pentru călătorii în Germania, Zandt)
 • Abilități bune de comunicare
 • Limba engleză – nivel avansat

Descrierea postului

 • Elaborează DFT (Design for testability) la solicitarea clienților de la nivel global
 • Concepe și oferă cea mai bună strategie de testare
 • Concepe îmbunătățiri privind aspectul și testabilitatea produselor
 • Estimează randamentul producției
 • Propune optimizări privind procesele planului de testare și oferă informații despre sistemele de testare
 • Analizează manual datele (BOM, CAD, schematică)
 • Testează accesul pentru TIC și FPT cu Camcad
 • Acces cu TestWay și încărcarea fișierelor·
 • Oferă prima sugestie despre sistemele de testare care vor fi implementate·
 • Simularea sistemelor de testare și a testării acestora

Termen limită pentru trimiterea CV-urilor 26.06.2019

INGINER PRODUCŢIE

INGINER PRODUCŢIE

Profil

 • Studii superioare tehnice, specializare electronică, electrotehnică, TCM, automatică şi calculatoare
 • Cunoştinţe avansate în domeniul electrotehnic şi automatizări industriale
 • Cunoştinţe de limba engleză nivel avansat
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului
 • Cunoştinţe de AutoCAD şi cunoştinţe în domeniu standardelor de calitate
 • SAP constituie avantaj
 • Experienţă minin 1 an în domeniul tehnic pe aceeaşi poziţie

Descriera postului

 • Pregăteşte documentaţia pentru produsele noi, procese de producţie si schimbările tehnologice
 • Oferă expertiză tehnică şi pregăteşte specificaţiile tehnice şi funcţionale în legătură cu procesul de fabricaţie
 • Coordonează modificările tehnice atât în faza de preproducţie, mostre cât şi în faza de producţie în serie
 • Identifică oportunităţi sau aduce modificări pentru îmbunătăţirea produselor sau pentru reducerea costurilor
 • Ţine legătura cu furnizorii şi clienţii cu privire la pregătirea fabricaţiei

Termen limită pentru trimiterea CV-urilor 26.06.2019  

INGINER SISTEME DE TESTARE

Profil

 • Studii superioare în domeniul tehnic (electronică, electronică aplicată, electrotehnică, mecatronică, automatizări)
 • Experienţă în domeniul analiza şi reparaţia circuitelor electronice
 • Cunoştinţe de programare (limbajul C#, tehnologii Web, baze de date)
 • Limba engleză la nivel mediu

 

Descrierea postului

 • Analizează plăcile electronice
 • Identifică defectele în circuit si gestioneaza reparaţia acestora
 • Întreţine sistemele şi adaptoarelor de testare, participa la intervenţii in cadrul acestor sisteme
 • Oferă suport tehnic pentru Producţie la schimbări de adaptoare
 • Implementează modificările de software şi hardware la sistemele de testare
 • Dezvolta aplicatii Windows si Web

 Termen limită pentru trimiterea CV-urilor 21.06.2019 

INGINER ELECTROENERGETICĂ

INGINER ELECTROENERGETICĂ

Profil

 • Studii superioare in domeniul energetic / electroenergetic / automatică / calculatoare
 • Experiență in domeniul productiei / distributiei de energie
 • Cunoștințe privind piața de energie electrică din România
 • Cunoștințe bune privind legislația primară specifică funcționării pieței de energie electrică, respectiv Legea energiei și Regulamentul de furnizare a energiei electrice
 • Cunoștințe avansate Excel
 • Capacitate de a evalua și de a lua decizii rapide
 • Bune abilități de comunicare și relaționare

 

Descrierea postului

 • Creșterea eficienței energetice și reducerea consumurilor de energie, în scopul reducerii costurilor
 • Realizarea unei bune comunicări între compartimente, pe problemele energetice specifice și responsabilizarea acestora asupra administrării energiei
 • Dezvoltarea și utilizarea permanentă a unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice
 • Raportarea acestor consumuri și dezvoltarea unor strategii specifice de optimizare a acestor consumuri
 • Găsirea celor mai bune căi de a spori economiile bănești rezultate din investițiile în eficientizarea energetică a proceselor specifice de producție, prin aplicarea celor mai performante soluții cunoscute la nivel mondial
 • Dezvoltarea interesului tuturor angajaților în utilizarea eficientă a energiei și educarea lor prin programe specifice de reducere a pierderilor de energie
 • Asigurarea siguranței în alimentare a instalațiilor energetice.

Termen limită pentru trimiterea CV-urilor 26.06.2019 

PRODUCTION PLANNER

PRODUCTION PLANNER

Profil

 • Studii superioare în domeniul economic
 • Experienţă în planificare sau supplychain
 • Limba engleză la nivel avansat
 • Cunoaşterea pachetului MS Office la nivel avansat
 • Experienţă într-o companie de producţie, avantaj

Descrierea postului

 • Este responsabil pentru preluarea, clarificarea şi prelucrarea comenzilor din partea clienţilor, planificarea şi introducerea acestora în sistemul intern, planificarea, impunerea şi urmărirea termenelor de realizare luând în considerare cerinţele clienţilor şi resursele disponibile
 • Oferă sprijin logistic operaţional pentru clienţii alocaţi
 • Preluarea şi evaluarea Forecast-ului de la client
 • Responsabil pentru coordonarea fluxului de material şi al stocurilor astfel încât comenzile clienţilor să fie plasate la termenele cerute cu costurile minime/planificate
 • Asigură lansarea la timp a comenzilor de producţie
 • Asigură furnizarea de produse a clienţilor, în conformitate cu cerinţele clientului

Termen limită pentru trimiterea CV-urilor 26.06.2019 

TEHNICIAN ELECTRONIST

TEHNICIAN ELECTRONIST

Profil

 • Studii medii în domeniul tehnic (electronică, electrotehnică, telecomunicații)
 • Experiență în domeniul reparațiilor și/sau depanării
 • Cunoștințe temeinice de operare calculator
 • Cunoștințe de limba engleză – constituie avantaj

 

Descrierea postului

 • Responsabil de întreținerea sistemelor de testare și reparația produselor care sunt defecte la testare
 • Analizează și repară produsele
 • Documentează cazurile de defecțiune a aparaturii și a produselor cu defecțiune pentru prelucrarea datelor ulterioare

Termen limită pentru trimiterea CV-urilor 26.06.2019  

Reglor mașini-unelte

Profil

 • Școală profesională sau minim studii medii/de profil tehnic de specialitate: electromecanică, mecanică, automatizări, lăcătuș întreținere, mecanic utilaje, mecanic auto
 • Cunoștințe de operare a calculatorului
 • Experiență  într-o companie de producție, avantaj

Descrierea postului

 • Întreținerea periodică a utilajelor conform fișelor individuale de întreținere
 • Efectuarea la timp a întreținerilor și semnarea fișelor de întreținere
 • Depistarea și reparația defectelor utilajelor cu ajutorul echipamentelor și documentațiilor din dotare
 • Pregătirea, pornirea sistemelor și programelor utilajelor din producție
 • Supravegherea utilajelor asupra bunei funcționări

 

PLANIFICATOR PRODUCȚIE FST

PLANIFICATOR PRODUCȚIE FST

Profil:

 • Pregătire de bază: Studii medii sau superioare tehnice
 • Cunoștințe de limba engleză și/sau germană este recomandat
 • Cunoștințe temeinice de operare a calculatorului
 • Abilități de comunicare

 

Descrierea postului:

 • Planifică ordinea de prelucrarea a comenzilor pentru toate produsele prin procesele de fabricație în funcție de priorități, pentru a respecta termenele de livrarea către client.
 • Organizează verificări de stocuri în producție și solicită verificarea stocului în depozitul central și în depozitul de producție cu scopul corectării mișcărilor greșite.
 • Urmărește consumul suplimentar de materie primă, efectuează contabilizarea consumul suplimentar  în sistemul SAP și raportează către superior situația acestuia
 • Organizează și participă activ la inventarul anual și la cele planificate în timpul anului
 • Participă activ în cadrul ședinței la elaborarea planului de producție împreună cu responsabilii din departamentele implicate
 • Este responsabil să acorde suport șefilor de formație/schimb în orice probleme legată de sistemul SAP precum: stadiul comenzilor interne de producție, mișcari greșite, confirmări greșite/parțiale, rezolvarea problemelor de inventar,etc

Termen limită pentru trimiterea CV-urilor 26.06.2019 

 

  REFERENT RESURSE UMANE

  REFERENT RESURSE UMANE

  Profil

  • Studii superioare sau medii în domeniul resurselor umane/ psihologie/ comunicare

  • Cunoștințe temeinice de MS Office

  • Cunoștințe de Resurse Umane

  • Experiență  de minim 2 ani în domeniu

  • Limba engleză și germană la nivel mediu de comunicare

   

  Descrierea postului

  • Întocmește descrieri de procese în baza informațiilor date de superiorul ierarhic

  • Întocmește rapoarte, prezentări, statistici în legătură cu indicatorii proceselor HR.

  • Pregătește documentația necesară pentru auditurile din cadrul companiei

  • Acordă sprijin HR Managerului în ceea ce privește întocmirea și/sau prelucrarea de procese, proceduri interne asigurând actualitatea acestora

  Termen limită pentru trimiterea CV-urilor 26.06.2019  

  REFERENT APROVIZIONARE

  REFERENT APROVIZIONARE

  Profil

  • Studii superioare în domeniul economic sau asemănător
  • Limba engleză la nivel avansat - obligatoriu
  • Experienţă în relația cu furnizorii
  • Cunoașterea pachetului MS Office la nivel avansat

   

  Descrierea postului

  • Creează comenzi pe baza referatelor de necesitate din sistemul SAP generate în baza solicitărilor clienților
  • Gestionează termenele de livrare a comenzilor
  • Verifică și compară prețurile, specificațiile și termenele de livrare pentru a determina cea mai avantajoasă soluție de achiziție
  • Urmărește intrarea la timp și în bune condiții a materialelor comandate
  • Dezvoltă și întreține relațiile cu furnizorii existenți
  • Comunică și găseşte soluții împreună cu producția în cazul calității materialelor

  Termen limită pentru trimiterea CV-urilor 25.06.2019  

  REFERENT CALITATE

  REFERENT CALITATE

  Profil

  • Studii superioare în domeniul tehnic (electronică, electrotehnică, telecomunicaţii, TCM)
  • Experienţă în domeniul calităţii
  • Experienţă cu clienţi şi furnizori
  • Limba engleză nivel avansat de comunicare în scris şi verbal
  • Cunoştinţe minime de standard TS16949, ISO9001
  • Cunoştinţe temeinice de operare calculator
  • Organizat, persoană orientată spre rezultate

  Descrierea postului

  Inginerul Calitate este responsabil pentru dezvoltarea, implementarea proceselor interne de calitate a producţiei şi de proceduri. Aceasta include îmbunătăţirile continue şi oferă suport clienţilor în probleme de calitate.

  • Prelucrarea de date statistice, evaluări
  • Urmărirea calităţii produselor şi proceselor
  • Legătura cu clienţii şi furnizorii
  • Efectuarea de audituri de produs
  • Managementul reclamaţiilor către furnizori
  • Analiza defectelor materialelor reclamate

  Termen limită pentru trimiterea CV-urilor 26.06.2019  

  INSTALATOR APĂ, CANAL

  INSTALATOR APĂ, CANAL

  Profil

  • Studii medii sau scoală profesională în domeniul tehnic
  • Calificări și/sau autorizații în domeniu - constituie avantaj
  • Experiență anterioară în cadrul unei echipe de mentenanță tehnică - constituie avantaj
  • Bune abilități de comunicare și de lucru în echipă

   

  Descrierea postului

  • Citește și interpretează planurile tehnice
  • Montează și asamblează racorduri/conducte/sisteme
  • Execută lucrări de fixare și susținere a diverselor piese ale instalației de alimentare apă, instalații sanitare
  • Răspunde de remedierea promptă a defecțiunilor apărute în sectorul său de activitate
  • Răspunde de exploatarea corectă și întreținerea instalațiilor, utilajelor și echipamentelor din raza sa de activitate;

  Termen limită pentru trimiterea CV-urilor 21.06.2019  

  Personal pentru implantare manuală - Satu Mare II

  Profil

  • Studii 10 clase/profesională/liceu
  • Cunoștințe operare PC 

  Descrierea postului

  • Montarea /asamblarea pieselor
  • Respectarea  indicațiilor de lucru specifice locului de muncă și produsului  la care lucrează
  • Transportarea  subansamblelor la sectoarele următoare de prelucrare

  Tipul contractului

  Perioadă determinată

  Locul de desfășurare a activității

  Satu Mare II

  Personal pentru implantare automată - Satu Mare II

  Profil

  • Studii 10 clase/profesională/liceu
  • Cunoștințe de electronică, automatizări, tehnician electronist, mecanic auto
  • Cunoștințe operare PC 

  Descrierea postului

  Un operator efectuează operații de asamblare  care transformă componentele într-un produs asamblat, în conformitate cu cerințele clientului. Operatorul poate îndeplini o varietate de sarcini în conformitate cu pregătirea, experiența și abilitățile pe care le-a atribuit supervizorul, inclusiv:

  • setarea liniei de producție
  • operarea roboților industriali
  • înregistrarea datelor
  • verificare vizuală
  • lipire manuală
  • manipularea componentelor
  • testarea funcționalității
  • curățarea ansamblului și dispozitivului de fixare
  • susținerea proiectelor de îmbunătățire continuă

  Tipul contractului

  Perioadă determinată

  Locul de desfășurare a activității

  Satu Mare II