Posturi disponibile

Sunteți gata pentru o nouă provocare?

Nu ratați oportunitatea! Consultați oferta noastră de posturi vacante!
Momentan nu ați găsit niciun post vacant potrivit pentru dumneavoastră?
Trimiteți-ne o scrisoare de intenție!
Permanent suntem în căutarea unor aplicanți motivați.
Persoanele de contact vă sfătuiesc legat de posibilitățile de a vă angaja la firma noastră.

Posturi disponibile

INDUCTIVE COMPONENTS DESIGN ENGINEER

INDUCTIVE COMPONENTS DESIGN ENGINEER

Requirements

We are looking for the following skills, attributes and experience

 • University Degree in Electronics
 • Good Technical knowledge and experience in Research & Development
 • Knowledge of inductive components
 • Knowledge of measurement equipment (oscilloscopes, function generators, etc.)
 • Knowledge of EMC (Electromagnetic Compatibility) topics
 • Understanding RF concept
 • FMEA knowledge is an advantage
 • Organized, results oriented person
 • Fluency in English
 • German can give you great advantages

Job Description

A successful Inductive components Design Engineer will

 • Design, implement, test and simulate inductive  components
 • Uses computer aided design programs specific tasks
 • Preparation of technical documentation specific design according to customer specifications
 • Perform detailed calculations and "worst case" analysis
 • Implement procedures and theoretical principles in all development projects
 • Testing and analysis of similar products from other manufacturers

Personal pentru implantare manuală - Satu Mare II

Profil

 • Studii 10 clase/profesională/liceu
 • Cunoștințe operare PC 

Descrierea postului

 • Montarea /asamblarea pieselor
 • Respectarea  indicațiilor de lucru specifice locului de muncă și produsului  la care lucrează
 • Transportarea  subansamblelor la sectoarele următoare de prelucrare

Tipul contractului

Perioadă determinată

Locul de desfășurare a activității

Satu Mare II

Personal pentru implantare automată - Satu Mare II

Profil

 • Studii 10 clase/profesională/liceu
 • Cunoștințe de electronică, automatizări, tehnician electronist, mecanic auto
 • Cunoștințe operare PC 

Descrierea postului

Un operator efectuează operații de asamblare  care transformă componentele într-un produs asamblat, în conformitate cu cerințele clientului. Operatorul poate îndeplini o varietate de sarcini în conformitate cu pregătirea, experiența și abilitățile pe care le-a atribuit supervizorul, inclusiv:

 • setarea liniei de producție
 • operarea roboților industriali
 • înregistrarea datelor
 • verificare vizuală
 • lipire manuală
 • manipularea componentelor
 • testarea funcționalității
 • curățarea ansamblului și dispozitivului de fixare
 • susținerea proiectelor de îmbunătățire continuă

Tipul contractului

Perioadă determinată

Locul de desfășurare a activității

Satu Mare II

INGINER PROCESE

Profil

 • Studii superioare în domeniul tehnic (electronică, electrotehnică, telecomunicaţii)
 • Experienţă în domeniul proceselor de producţie, industria automotive
 • Studii superioare în domeniul tehnic (electronică, electrotehnică, telecomunicaţii, TCM)
 • Limba engleză nivel avansat de comunicare în scris şi verbal
 • Cunoştinţe temeinice de operare calculator
 • Organizat, persoană orientată spre rezultate

 

Descrierea postului

 • Inginerul de proces este responsabil de respectarea cerinţelor tehnice ale clienţilor
 • Aceasta include îmbunatăţirile continue şi oferă suport tehnic în procesele de producţie
 • Asigură suport technic departamentului de asamblare pe liniile de producţie
 • Dezvoltă, evaluează şi îmbunătăţeşte procesele şi metodele de producţie
 • Sprijină activităţile de îmbunătăţire continuă
 • Asigură folosirea completă a capacităţilor de producţie, utilizarea cu randament maxim a utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor, prevenirea şi eliminarea întreruperilor sau deficienţelor în funcţionarea acestora
 • Asigură ca toate procesele funcţionează în parametrii de calitate specifici produsului
 • Minimizarea timpului de staţionare al echipamentelor în condiţiile mentenanţei corrective
 • Optimizarea continuă a proceselor şi generarea acţiunilor corrective/de îmbunătăţire, micşorare PPM (Parts Per Milion)
 • Planifică și dezvoltă noi produse și procese de producție
 • Participă la auditurile de process

TEHNICIAN ANALIZĂ ŞI REPARAȚII

Profil

 • Studii medii tehnice/ teoretice sau școală profesională
 • Experiență minimă necesară în cadrul companiei: min. 1 an în domeniul reparațiilor THT
 • Cunoștințe despre procesul tehnologic
 • Organizat, persoană orientată spre rezultate

 

Descrierea postului

 • Este responsabil pentru reparații Zewak -THT
 • Îndepărtează componentele defecte utilizând sculele adecvate şi respectând procedurile de lucru standard
 • Interpretează desenul, identifică corect componentele, reperele, subansamblele de pe desen
 • Remediază defectele într-o manieră corespunzătoare specificaţiei de asamblare și procedurii de lucru

MECHANICAL COMMODITY MANAGER

MECHANICAL COMMODITY MANAGER

Requirements

 • Graduate Technical University - Mechanical Engineering
 • Relevant experience in production, mechanical design
 • High level of commitment and flexibility
 • Ability to negotiate, analyse and present results
 • Good communication skills
 • Proficiency in English, German is an advantage

Responsibilities

 • Identify suppliers with capabilities for global business
 • Suppliers selection for the mechanical cluster
 • Negotiate procurement terms, conditions and pricing with suppliers
 • Supplier’s technical assessment
 • Supplier’s development

We Offer

 • An attractive team
 • Individual support for your professional and personal development
 • Competitive salary
 • International travels for training and project meetings
 • Challenging and motivating work tasks, with a high level of responsibility

HARDWARE DESIGN ENGINEER

HARDWARE DESIGN ENGINEER

Profile

 • University Degree in Electronics
 • Good Technical knowledge and experience in Research & Development
 • Automotive experience is an advantage
 • Knowledge of analog and digital circuits
 • Knowledge of measurement equipment (oscilloscopes, function generators, etc.)
 • EMC (Electromagnetic Compatibility) knowledge is an advantage
 • FMEA knowledge is an advantage
 • Organized, results oriented person
 • Fluency in English

Key responsability

 • Design, implement, test and improve products, components and electronic systems
 • Uses computer aided design programs specific tasks
 • Preparation of technical documentation specific design according to customer specifications
 • Perform detailed calculations and "worst case" analysis
 • Implement procedures and theoretical principles in all development projects
 • Testing and analysis of similar products from other manufacturers
 • Maintaining the confidentiality of customer data

ECONOMIST - CONTROLLING

ECONOMIST - CONTROLLING

Profil

 • Studii superioare în domeniul economic
 • Cunoştinţe de limba germană şi/sau engleză
 • Cunoştinţe de specialitate în legislaţie
 • Experienţă minim 5 ani în domeniul activităţilor de controlling

Responsabilităţi

 • Întocmeşte raporte de sinteză pe teme economice
 • Analizează şi documentează operaţiunile economice
 • Analizează lunar şi trimestrial rentabilitatea economică la nivel de produse, grupe de produse şi clienţi ai societăţii

ECONOMIST - COMERŢ EXTERIOR

ECONOMIST - COMERŢ EXTERIOR

Profil

 • Studii superioare în domeniul economic
 • Cunoştinţe de limba germană şi/sau engleză
 • Cunoştinţe de specialitate în legislaţie
 • Experienţă în domeniul activităţilor de comerţ exterior specifice, respectiv vamă

Descrierea Postului

 • Răspunde pentru operaţiuni import-export şi operaţiuni intrastat
 • Răspunde pentru calcul preferinţe
 • Derularea corespondenţei cu autorităţile referitor la activităţile de comerţ exterior

INGINER PROGRAMATOR AOI

INGINER PROGRAMATOR AOI

Profil

 • Pregătire de bază: studii superioare de specialitate în domeniul tehnic
 • Cunostințe de limba engleză/germană
 • Cunoștințe legate de procesele de verificare la AOI

 

Descrierea postului

 • Este responsabil pentru procesul de verificare la AOI  a produselor electronice
 • Elaborează programele de test pentru produsele noi
 • Elaborează testele FMEA care cuprind defectele posibile și metodele de detectare ale acestora
 • Răspunde de buna funcționare a echipamentelor de verificare
 • Repară sistemele de verificare AOI defecte
 • Alege piesele de rezervă necesare pentru sistemele de testare

REFERENT APROVIZIONARE

REFERENT APROVIZIONARE

Profil

 • Studii superioare in domeniul economic sau tehnic
 • Limba engleză la nivel avansat - obligatoriu
 • Experienţă în relația cu furnizorii
 • Cunoașterea pachetului MS Office la nivel avansat

 

Descrierea postului

 • Creează comenzi pe baza referatelor de necesitate din sistemul SAP generate în baza solicitărilor clienților
 • Gestionează termenele de livrare a comenzilor
 • Verifică și compară prețurile, specificațiile și termenele de livrare pentru a determina cea mai avantajoasă soluție de achiziție
 • Urmărește intrarea la timp și în bune condiții a materialelor comandate
 • Dezvoltă și întreține relațiile cu furnizorii existenți
 • Comunică și găseşte soluții împreună cu producția în cazul calității materialelor

REGLOR MAȘINI – UNELTE

REGLOR MAȘINI – UNELTE

Profil

 • Şcoală profesională sau minim studii medii de specialitate: electromecanică, mecanică, automatizări, lăcătuș întreținere, mecanic utilaje, mecanic auto
 • Cunoștințe de operare a calculatorului
 • Experiență într-o companie de producție, constituie avantaj                                            

Descrierea postului

 • Întreținerea periodică a utilajelor conform fișelor individuale de întreținere
 • Efectuarea la timp a întreținerilor și semnarea fișelor de întreținere
 • Depistarea și reparația defectelor utiajelor cu ajutorul echipamentelor și documentațiilor din dotare
 • Pregătirea, pornirea sistemelor și programelor utilajelor din producție
 • Supravegherea utilajelor asupra bunei funcționări

MANAGER PROCESE PRODUCŢIE

MANAGER PROCESE PRODUCŢIE

Profil

 • Absolvent de studii superioare în domeniul tehnic (electronică)
 • Experiență în procesele de pregătirea fabricației, logistică și producție
 • Cunoștințe de utilizare SAP/TiM/ECM
 • Limba germană scris şi citit – nivel avansat, cunoștințe de limba engleză constituie avantaj
 • Foarte bune abilități de comunicare
 • Capacitate de şcolarizare
 • Abilități de organizare și coordonare

Responsabilităţile Postului

 • Participă la dezvoltarea, planificarea, punerea în aplicare a proceselor (de exemplu, procesul de modificare) inclusiv documentația necesară (de exemplu, descrierea procesului) și testele de eficacitate (de exemplu, audituri)
 • Participă la proiectarea proceselor de pregătirea fabricației pe care le coodonează în fabrica din Satu Mare
 • Participă la standardizarea proceselor în cadrul întregului grup de firme, a orientărilor operaționale
 • Elaborarează, pregăteşte, verifică și implementează indicatorii de proces
 • Școlarizează angajații și oferă suport cu privire la punerea în aplicare a proceselor
 • Participă la validarea proceselor privind orientările operaționale (de exemplu, testarea funcțională, testarea de integrare)
 • Conceperea și dezvoltarea procedeelor din sistemul SAP/TiM/ECM și întocmirea documentației necesare: formulare, programări/dezvoltări, evaluări, respectiv stabilirea bazelor de date și a mișcărilor acestora în sistem;
 • Participă la optimizarea metodologică și dezvoltarea proceselor de exemplu, prin îmbunătățirea calității proceselor
 • Formarea unor metode adecvate în ceea ce privește măsurile potențiale de îmbunătăţire și transpunere
 • Verifică eficiența prin măsurile adecvate (de exemplu: Audit, Control)
 • Eliberează metodele corective ale utilizării SAP/TiM/ECM în domeniul de competență al întreprinderii
 • Aplică și coordonează modificările finale în sistemul SAP/ TiM/ECM
 • Elaborarea documentelor de raportare specifice și raportarea în domeniul de activitate și inclusiv documentația necesară
 • Participarea la procesele relevante pentru satisfacția și loialitatea clienților din zona de afaceri
 • Participarea la proiecte în domeniul de activitate
 • Coordonarea cu departamentele interne și externe
 • Asigurarea respectării cerințelor legale, de reglementare și operaționale aplicabile în domeniul de activitate

DFM ENGINEER

DFM ENGINEER

The DFM Engineer is responsible for applying Design for Manufacturing (DFM) rules, guidelines, analysis, and feedback to ensure, prior to fabrication, customers’ designs are robust and reliable at the lowest possible cost.

The DFM Engineer will be involved with any number of hardware products under development in product groups such as electronic and electro-mechanical products.
He needs to provide early manufacturing involvement in the design process to ensure designs are robust and reliable at the lowest possible cost.

Responsibilities

 • Apply Zollner design guidelines to help customers maximize manufacturability and reliability
 • Attend design reviews and new product gate reviews, both customer and internal
 • Apply Zollner tools, software, and techniques for virtual design verification of printed circuit boards (PCBs), printed circuit board assemblies (PCBAs), and systems
 • Continuously improve his skills in terms of design verification rule sets, tools, and techniques
 • Work with manufacturing, engineering, quality and failure analysis teams to determine root causes in order to continuously improve rule sets based on real world issues and technologies
 • Load product information into systems and execute DFM tools
 • Discuss issues and resolutions with customers to improve customer-owned designs
 • Attend development/prototype builds as needed
 • The DFM engineer will be responsible to support, manage, execute, and report out on activities

Requirements

 • University degree in Mechanical / Electromechanical (Mechatronics) Engineering, Electronics, Computer Science
 • Several years of experience in PCB assembly (SMT, THT, Pressfit, AOI, X-Ray, FAT, ICT) advantage
 • PCB Layout skills
 • Deep knowledge in PCB manufacturing (PCB Stack and manufacturing) advantage
 • IT skills (MS-Office: Excel, Powerpoint)
 • Interpretation of technical drawings and documents 
 • Experience with specific tools and rule sets a plus: Valor
 • IPC 7350, 222x, 610 knowledge advantage
 • Knowledge about custoner data and possible formats
 • Skills in usage of ECAD Systems
 • Good written and spoken english
 • Teamwork and independent work
 • Organisation and coordination skills
 • Self improvement and continuing education

TEST ENGINEER

TEST ENGINEER

We are looking for the following skills, attributes and experience

 • University degree in technical field: electronics, applied electronics, electrotechnics, mechatronics, automation
 • Experience in electronic circuit analysis and repair
 • English reading and writing - advanced level
 • Programming skills Very good communication skills Training capacity Organizational and coordination skills

A successful Test Engineer will

 • Creates and maintains programs for the Flying Probe, ICT, and other test equipment as needed
 • Liaise with test fixture vendors for ICT programming
 • Utilize oscilloscopes and other test equipment to generate test programs and diagnose and debug circuits
 • Develop and produce various reports for internal and external use on an as needed basis
 • Develop DFT test coverage reports for both internal and external use
 • Once Boundary Scan capability is available, learn the system chosen and develop programs for production use.
 • Support all test activities carried out in manufacturing either directly or in supervising and assisting test technicians in test station set up and PCB test and debug operations
 • Liaise with customer representatives as directed on test related issues on customer designs
 • Support engineering in product and process root cause analysis
 • Familiar with and utilize precision measuring devices and electronic equipment to ensure compliance of parts and product with established standards and specifications
 • Required to support Lean/Continuous Improvement philosophies regarding preventive actions and department operation                                                                                                                          
 • Performs with minimum supervision and technical assistance; while maintaining strict adherence to quality standards                                                                                                                                         
 • Support production as needed
 • Interface and support internal customers (production, quality, engineering, etc.)
 • Follows all health and safety policies at all times
 • Supporting a Quality Management system including conformance to ISO based registrations and controls for the facility business plan based upon targeted market sectors
 • Possess good communication, listening, and interpersonal skills with the ability to relate to individuals from multi-cultural backgrounds, and build trusting relationships in order to gain support and achieve results, at all levels within the organization
 • Possess a high level of integrity in handling confidential and sensitive information
 • Must be self-directed, dependable, and motivated with excellent relationship and time management skills
 • Maintaining courteous, professional and effective working relationships with employees at all levels of the organization
 • Develop and maintain courteous and effective working relationships with clients, vendors, and representatives of external organizations
 • To communicate information and state problems or challenges to be resolved in a clear, concise, courteous, nondiscriminatory and professional manner and be able to provide clarification, as necessary
 • Performing related duties as assigned (Related duties as assigned are duties that may not be specifically listed in the class specification or position description, but are within the general occupational series and responsibility level typically associated with the employee's class of work.)

INGINER PREGĂTIREA FABRICAŢIEI

INGINER PREGĂTIREA FABRICAŢIEI

Profil

 • studii de specialitate în domeniul electronic, electrotehnic, construcţii de maşini, automatică şi calculatoare
 • minimum 1 an experienţă în aceeaşi poziţie
 • vor fi considerate avantaj cunoştinţele şi experienţa în industria automotiv: cunoştinţe de AutoCAD, cunoştinţe în domeniul standardelor de calitate
 • comunicare în engleză la nivel avansat

Descrierea postului

 • pregăteşte documentaţia pentru produsele noi, procese de producţie şi schimbările tehnologice
 • oferă expertiză tehnică şi pregăteşte specificaţiile tehnice şi funcţionale în legătură cu procesul de fabricaţie
 • coordoneaza modificările tehnice atât în faza de preproducţie, mostre cât şi în faza de producţie în serie
 • identifică oportunităţi sau aduce modificări pentru îmbunătăţirea produselor sau pentru reducerea costurilor
 • ţine legătura cu furnizorii şi clienţii cu privire la pregătirea fabricaţiei
 • cunoştinţe în domeniul standardelor de calitate, respectarea lor şi a nevoilor clienţilor
 • organizat şi capacitate de adaptare la noi tehnologii şi metode de lucru, proactive

Administrator rețea calculatoare - Network System Management

Administrator rețea calculatoare - Network System Management

Profil

 • Studii medii sau superioare de specialitate
 • Cunoștințe de reţelistică Layer 2, Layer 3
 • Experiență în domeniu de cel puțin 2 ani
 • Cunoștințe de limba engleză la nivel conversațional, limba germană constituie avantaj

Descrierea Postului

 • Asigură disponibilitatea şi eficienţa aplicaţiilor şi infrastructurii IT
 • Asigură buna funcţionare a reţelei instalate, efectuează extinderi sau restrângeri ale acesteia
 • Asigură monitorizarea echipamentelor din gestiune
 • Asigură mentananță și suport pentru echipamentele / sistemele de reţea LAN, WAN, sistemul telefonic

Administrator rețea calculatoare - IT (2) - Desktop Management, User Services, Service Desk

Administrator rețea calculatoare - IT (2) - Desktop Management, User Services, Service Desk

Profil

 • Studii medii sau superioare de specialitate
 • Cunoștințe de operare/depanare calculator
 • Experiență în domeniu de cel puțin 2 ani
 • Cunoștințe de limba engleză la nivel conversațional, limba germană constituie avantaj

Descrierea Postului

 • Asigură disponibilitatea şi eficienţa aplicaţiilor şi infrastructurii IT
 • Asigură monitorizarea echipamentelor din gestiune
 • Asigură mentananță și suport pentrul Serviciul Desktop
 • Asigură suport în caz de probleme ale utilizatorilor legate de funcţionarea echipamentelor de calcul