Managementul obsolescenței

Cheia disponibilității pe lungă durată a produselor dumneavoastră

Productibilitatea grupelor electronice depinde de disponibilitatea componentelor utilizate, în primul rând de disponibilitatea semiconductorilor al căror ciclu de viață este deseori mult mai scurt decât cel al produsului în care sunt utilizați.

Pentru a reduce la minim riscurile ce rezultă din această situație, implicăm sistemul nostru de management al obsolescenței chiar de la etapa de dezvoltare a produselor noi. Analizând ciclul de viață, prin intermediul a două baze de date electronice, identificăm componentele critice și dacă este cazul oferim în locul lor soluții alternative. În faza de producție în serie, datorită managementului de date PCN, puteți obține informații actuale cu privire la scoaterea din producție a unor produse sau la modificări relevante.

Chiar și în cazul în care, cu mulți ani după încheierea producției în serie, mai aveți nevoie de produsele dumneavoastră, vă oferim supravegherea electronică a disponibilității componentelor critice, precum și depozitarea sigură, la un preț rezonabil, a stocului necesar.

Sistemul de management al obsolescenței practicat de Zollner acoperă întregul ciclu de viață a produselor, și se bazează pe parteneriate strategice cu dumneavoastră și cu furnizorii noștri.

Dezvoltare – Producție în serie – After Sales Service

Gama serviciilor oferite de Zollner Elektronik AG:

  • Transmiterea filtrată a informațiilor către client
  • Asigurarea necesarului de componente după scoaterea acestora din producție
  • Clarificarea reproducerii componentelor electronice
  • Inspecții suplimentare la recepționarea mărfii în cazul achizițiilor prin intermediar (broker).
  • Verificarea riscului de contrafacere prin baze de date externe.
  • Depozitare de lungă durată inclusiv măsuri de conservare pentru componente și grupe electronice.
  • Supravegherea automatizată a componentelor cheie
  • Reproiectarea grupelor electronice
  • Analiza ciclului de viață și clarificarea pieselor electronice alternative