Conformitatea materialelor

Conformitatea materialelor cuprinde în principiu toate reglementările subtanţelor şi produselor, stabilite prin lege cât şi cele specifice clientului.

Toate determinările relevante sunt cuprinse în „Directiva privind interdicţia şi declararea conţinutului de substanţe”.

Această directivă sprijină Zollner Elektronik AG şi furnizorii în manipularea responsabilă şi ecologică a substanţelor şi produselor în dezvoltare, producţie, utilizare şi eliminare a deşeurilor.

Directiva contribuie la un nivel de protecţie înalt al sănătăţii oamenilor şi mediului cu scopul realizării unei dezvoltări durabile.

Aceasta se aplică în special pentru toţi furnizorii firmei Zollner Elektronik AG independent de ţara de livrare.
Ca EMS firma Zollner Elektronik AG împreună cu clienţii este vizată în principal de următoarele reglementări :

RoHS (2011/65/EU)

RoHS (2011/65/EU)

Această directivă RoHS reglementează utilizarea substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice. De la intrarea sa în vigoare în 2006, au fost vizate următoarele 6 substanțe

De la 22.07.2019, sunt interzise şi substanțele DEHP, BBP, DBP și DIBP conform RoHS prin anexa (2015/863 / EU "RoHSIII"). Întrucât acestea au fost interzise conform REACH deja din 21.02.2015, nu nu sunt de aşteptat efecte relevante.

La nivelul produselor finite, toți clienții sunt acum afectați practic de aceste reglementări. Sunt excluși numai clienții din domeniul transportului, aviației și militar, precum și echipamentele pentru instalațiile staționare de mari dimensiuni. Domeniul auto face obiectul directivei privind vehiculele scoase din uz (ELV), care este comparabilă cu RoHS.

La nivel de componente există de asemenea excepții, pentru utilizarea de plumb, care de regulă se aplică tuturor clienților. Sunt relevante excepțiile RoHS 6 și 7. Aceste excepții sunt în principal făcute pentru rezistențe, semiconductoare (diode, tranzistoare) cu curenți mai mari și conectori cu alamă. În zona mecanică, accentul se pune pe piesele de alamă și pe oțelul de distribuție și aluminiu cu un conținut de plumb > 0,1%. Aceste excepții au fost prelungite provizoriu în 2018 până la 21.07.2021. Cererile de prelungire sunt așteptate până la data de 21.01.2020.

Datorită restricției de utilizare a plumbului, Zollner a schimbat procesul de lipire încă din 2006 în lipire-sudare fără plumb. Ca urmare, o mare parte din sistemele de lipit au trebuit înlocuite sau modernizate.

China RoHS

Prin acest regulament se restricționează, în principiu, aceleași 6 substanțe iniţiale ale regulamenului RoHS european. Deoarece nu există excepții la nivelul componentelor, se presupune, în general, că în cazul dispozitivelor electronice există plumb peste valorile limită din materialul omogen al unor componente. Zollner Elektronik AG se așteaptă la o durată de utilizare ecologică de cel puțin 25 de ani.

 

REACH (EG)1907/2006

REACH (EG)1907/2006

Regulamentul (EG) 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

“REACH” reprezintă Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

 

La 1 iunie 2007 a intrat în vigoare regulamentul (EG) 1907/2006   privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH). Aceasta înseamnă:

 

  • Obligaţia privind înregistrarea producătorilor şi importatorilor de subtanţe chimice în UE
  • Implementarea fişelor de securitate
  • Raportarea obligatorie a SVHC (conform listei candidate), dacă acestea se regăsesc în componenţă mai mult de 0,1%
  • Interzicerea substanțelor după includerea în anexa XIV și expirarea datei de apariție (de exemplu, CrVI CAS 1333-82-0: 21.09.2017).

 

Lista SVHC este actualizată de două ori pe an și este disponibilă la acest link: https://echa.europa.eu/candidate-list-table

 

 

De la intrarea în vigoare a acestei legislații, Zollner Elektronik AG le-a adus la cunoştinţă tuturor  furnizorilor despre obligația de informare în conformitate cu articolul 33 și pune accent pe aceste reglementări în cadrul  contractelor cu furnizorii.

Toate notificările despre SVHC sunt înregistrate la nivel central, componentele vizate sunt marcate în SAP și clienții sunt informați prin intermediul PCN.

Punctul esenţial al rapoartelor SVHC individuale se referea până la mijlocul anului 2018 la piesele din plastic și cauciuc, cum ar fi benzi izolatoare, folii, inele-O și furtunuri.

În continuare sunt vizate toate bateriile cu litiu ale SVHC EGDME (CAS: 110-71-4) și releele cu contacte CdO ale SVHC CADMIUMOXIDE (CAS 1306-19-0).

 

La 27.06.2008 plumbul a fost preluat ca substanţă nouă în lista SVHC.

 

Toate produsele cositorite ce conţin plumb și componentele neconforme RoHS conțin de obicei plumb peste limitele permise.

 

Toate componentele care solicită o excepție de la RoHS - cu excepția componentelor din sticlă și ceramică - sunt, de asemenea, vizate în mod fundamental de obligația de raportare în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul REACH. Accentul în domeniul componentelor electronice se pune pe semiconductori (diode, tranzistoare) cu curenți mai mari și conectori cu alamă. În domeniul mecanic, accentul se pune pe piesele de alamă și pe oțelul de distribuție și aluminiu cu un conținut de plumb> 0,1%.

 

Deoarece la Zollner sunt vizate mii de componente nu este posibilă introducrea notificărilor individuale ale furnizorilor. Constatarea componentelor electronice se face  prin intermediul bazelor de date externe pe baza marcajului de derogare de la RoHS. Pentru componentele mecanice, de obicei este necesară detectarea materiei prime pentru a putea determina un conținut de plumb > 0,1%.

 

Cele 4 substanțe DEHP, BBP, DBP și DIBP, a căror utilizare este restricționată conform directivei RoHS din 21.07.2019, au fost înregistrate ca SVHC în temeiul REACH începând cu 2008 și interzise fără autorizație specială la data de 21.02.2015 prin includerea în anexa XIV. Un risc rezidual există în acest caz, numai pentru piesele din stoc sau producțiile în străinătate.

 

Interdicțiile substanțelor introduse de legislația REACH, spre deosebire de RoHS, se aplică tuturor sectoarelor.

ELV (2000/53/EG) Directiva privind vehiculele scoase din uz

Prin declaraţia de substanţe componente rata de reciclare  a vehiculelor scoase din uz va creşte.

Pentru clienții din sectorul automotive Zollner a creat intrări IMDS de mai bine de 10 ani. În acest sistem, firma Zollner și furnizorii declară conţinutul de substanţe a tuturor componentelor relevante achiziționate. De mai mult de 5 ani, conținutul de plumb rezidual al componentelor individuale a fost, de asemenea, luat în considerare. Înregistrările IMDS asigură, de asemenea, conformitatea cu lista de interdicții GADSL (Lista Substanţelor Declarabile în Industria Auto la nivel Global).