Te așteptăm la concursul profesional Zollner 2019

Ești pasionat de electronică, automatizări, telecomunicații, electrotehnică, electromecanică sau energetică? Vrei să cunoști domeniul de activitate al firmei Zollner?

Atunci înscrie-te la concurs!

 

Concursul va constitui un bun prilej pentru promovarea rezultatelor elevilor din învățământul profesional, a cadrelor didactice care predau la acest tip de învățământ și promovarea acestuia, dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor specifice în domeniul electronicii, prezentarea domeniului de activitate a firmei Zollner, menţinerea contactului între specialişti (ingineri din cadrul firmei, cadre didactice), identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase cu învăţământul profesional.

 

OBIECTIVE

1. Stimularea elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de lucrări practice, prin folosirea sau prin prezentarea noilor tehnologii.

2. Prezentarea / diseminarea unor exemple de bune practici, resurse materiale şi procedurale, în sprijinul formării competenţelor conform standardelor de pregătire profesională din domeniile şi specializările date.

3. Prezentarea unor date esenţiale, informaţii relevante şi utile din domeniile specificate (specializările electrotehnică, electronică şi automatizări, telecomunicaţii, electromecanică, energetică).

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII

ZES ZOLLNER ELECTRONIC S.R.L. Satu Mare, Parc Industrial Sud  Nr. 10

 

CONDIŢII/REGULI DE PARTICIPARE

  • Elevii participanți trebuie să fie înscriși în clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a din cadrul învățământului profesional,având una din următoarele domenii: electronică şi automatizări, telecomunicaţii, electrotehnică, electromecanică, energetică;
  • Dintr-o clasă pot participa maxim 3 elevi;
  • Elevii vor fi însoțiți de un cadru didactic;
  • Concursul constă dintr-o probă teoretică (test grilă) din tematica de mai jos și o probă practică de realizare a unui circuit electronic;
  • Pentru clasa a IX-a tematica se rezumă doar la primele două puncte;
  • Nota finală se va calcula în felul următor: 30% proba teoretică, 70% proba practică; În caz de egalitate, proba practică este cea decisivă.
  • Toate circuitele realizate de către elevi la proba practică le vor fi oferite cadou;
  • Fiecare elev participant va primi câte un kit (placă imprimată, componente, documentație de realizare a circuitului) în vederea pregătirii probei practice.
  • TERMENUL DE ÎNSCRIERE: 4 aprilie 2019.

 

TEMATICA CONCURSULUI

1. Rezistoare (Clasificare, mărime caracteristică, unitate de măsură pentru rezistenţa electrică, simboluri, marcare, tipuri constructive: THT și SMD)

2. Condensatoare (Clasificare, mărime caracteristică, unitate de măsură pentru capacitatea electrică, simboluri, marcare, tipuri constructive: THT și SMD)

3. Diode (Structură şi simbol, tipuri constructive, polarizare, funcţionare, identificarea diodelor după simbol, capsulă, marcaj, tipuri constructive: THT și SMD)

4. Redresorul dublă alternanţă în punte (Construcţie, funcţionare, tipuri constructive: THT și SMD)

5. Stabilizatoare de tensiune (Stabilizatoare reglabile în trei puncte – folosind circuitul integrat LM 338)

6. Amplificatoare de putere (folosind circuitul integrat TDA 7375)

 

PROGRAMUL CONCURSULUI

8.45 – 9.00  Primirea participanţilor la ZES ZOLLNER ELECTRONIC S.R.L.

9.00 – 9.30  Deschiderea concursului de către un reprezentant al firmei Zollner

9.30 – 10.30  Desfăşurarea probei teoretice pentru clasele a IX-a si a XI-a

9.30 – 10.30  Desfăşurarea probei practice pentru clasa a X-a

10.30 – 11.00 Pauză de masă (masa este gratuită atât pentru elevi, cât și pentru însoțitori)

11.00 – 12.00 Desfăşurarea probei practice pentru clasa a XI-a

11.00 – 12.00 Desfăşurarea probei teoretice pentru clasa a X-a, vizită tehnologică în întreprindere pentru clasa a IX-a

12.00 – 13.30  Desfăşurarea probei practice pentru clasele a IX-a

12.00 – 13.30  Vizită tehnologică în întreprindere pentru clasa  a X-a și a XI-a

13.30 – 14.00  Evaluarea lucrărilor

14.00 – 14.30  Festivitatea de premiere

 

PREMII

Premiul I – Stație de lipit

Premiul II – Multimetru digital cu autoscalare

Premiul III – Trusă de scule

Mențiune I, II, III – Maşină de găurit miniatură

Premii de participare – Multimetre digitale

 

ECHIPA ORGANIZATORICĂ

1. Leitner István, Director general, ZES ZOLLNER ELECTRONIC S.R.L.

2. Dîngă Adriana, Inspector şcolar învăţământ profesional şi tehnic, ISJ Satu Mare

3. Buda Ecaterina Ildikó, Director-Profesor, Liceul Tehnologic  de Industrie Alimentară "George Emil Palade"

4. Rácz László, Șef departament școlarizare, ZES ZOLLNER ELECTRONIC S.R.L.

5. Ghiriti Norbert, Șef departament analiză și reparații, ZES ZOLLNER ELECTRONIC   S.R.L.

6. Sárvári Tibor, Manager de proiect ASPVP, ZES ZOLLNER ELECTRONIC S.R.L.

7. Dumitraș Marius, Șef de producție, ZES ZOLLNER ELECTRONIC S.R.L.

8. Mureșan Nicolae, Profesor, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară “George Emil Palade”

9. Toma Norbert, Profesor, Liceul Teologic Romano-Catolic “Hám János”

 

PERSOANĂ DE CONTACT

Toma Norbert – Tel. 0726-119-652, email: tomanorbi@yahoo.com