Întreprinderea

Soluții pentru ideile dumneavoastră

Sisteme mecatronice complexe de la dezvoltare până la After Sales Service: Ca partenerul întreprinderilor din topul mondial, precum și al întreprinderilor mici și mijlocii, Zollner Elektronik AG oferă soluții de sistem pentru diverse branșe industriale, de-a lungul întregului ciclu de viață al produsului.

Întreprinderea fondată în anul 1965 în Zandt este astăzi o societate pe acțiuni, 100%  în proprietate familială. Datorită dezvoltării organice continue, ca furnizor de servicii mecatronice, grupul de întreprinderi Zollner se poziționează în topul primilor 15 furnizori de servicii EMS pe plan mondial.

În opinia noastră este important să oferim sport individual clienților noștri. Acest suport include servicii de consultanță cuprinzătoare și se extinde asupra tuturor fazelor colaborării. În opinia noastră, însoțirea continuă, individuală a clienților este importantă:  începe cu consilierea cuprinzătoare și se extinde asupra tuturor fazelor colaborării. 

În 20 locații situate în Germania, Ungaria, România, China, Tunisia, SUA, Elveția, Costa Rica și Hongkong, Zollner reprezintă calitatea, raportul optim calitate-preț, avansul tehnologic și se bazează pe strategia Best-Cost-Country de-a lungul întregului lanț de valori. Fie vorba de piese, module, aparate sau sisteme complexe: Clientul decide în ce măsură dorește să utilizeze serviciile oferite de noi.

Valorile

Care sunt valorile pe care noi, angajații și personalul de conducere, ne-am angajat să le respectăm?

 • Încrederea, respectul și sinceritatea
  Ne putem baza unii pe ceilalţi şi ne comportăm respectuos faţă de toată lumea.
 • Responsabilitatea pentru întreg
  Ne raportăm la societate ca la un întreg şi suntem mândri de reuşitele comune.
 • Profesionalismul
  Lucrăm conform obiectivelor şi ne folosim punctele forte şi competenţele.
 • Capacitatea de adaptare la schimbare și flexibilitatea
  Suntem deschiși la schimbare, inovatori, avem curajul de a face lucruri noi şi ne dezvoltăm în permanenţă.
 • Rentabilitatea
  Ne concentrăm asupra aspectelor esenţiale şi aducem în mod continuu îmbunătăţiri în ceea ce priveşte calitatea, timpul şi costurile.
 • Performanța și angajamentul
  Avem o capacitate impresionantă de a pune ideile în aplicare, în centrul atenţiei noastre aflându-se rezultatul obţinut de clienţi şi de Zollner.

Conceptul

Care este obiectivul societăţii și care este convingerea noastră?

 • Suntem un prestator profesionist de servicii de mecatronică și oferim soluţii individuale pentru fiecare domeniu, de-a lungul întregului lanţ de creare a valorii.
 • Garantăm beneficii pentru clienţi și avantaje competitive în întregul ciclu de viaţă al produselor și serviciilor.
 • Ne bazăm pe parteneriate de lungă durată, de mare încredere.
 • Ne îmbunătăţim constant puterea de inovare, calitatea și durabilitatea.
 • Ne perfecţionăm continuu și asigurăm astfel productivitatea și excelenţa proceselor.
 • Suntem rapizi, accesibili și apelăm la sinergii între domeniile noastre de activitate și performanţe.
 • Ne bazăm pe angajaţii noștri calificaţi și motivaţi, pe responsabilitate, iniţiativă și spirit de echipă.
 • Generăm un profit suficient de mare pentru a putea rămâne independenţi din punct de vedere financiar și pentru a investi în viitor.
 • Întrucât suntem o întreprindere de familie, suntem orientaţi către obiectivele pe termen lung, ne bazăm pe creșterea naturală, sănătoasă și ne asumăm răspunderea socială.

Strategia

Avem o strategie solidă, gândită pe mai mulţi ani, care stă la baza obiectivelor, bugetului și proiectelor noastre. Aceasta este o premisă importantă în ceea ce privește orientarea, claritatea și implementarea.

Orientări interdisciplinare

Linii directoare interdepartamentale

 • Analizarea diferitelor subiecte de specialitate constituie pentru noi o sarcină primordială.
 • Acționăm în mod conștient în conformitate cu dispozițiile legale, cu normele, cu standardele, directivele și cerințele clienților.
 • Lucrăm în conformitate cu procesele documentate, le evaluăm riscurile și șansele și monitorizăm implementarea acestora.
 • Operăm îmbunătățiri continue prin proiecte/programe orientate pentru atingerea obiectivelor strategice și operative.
 • Ne angajăm să asigurăm informațiile și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor.
 • Dezvoltăm competențele și simțul responsabilității angajaților noștri* și a partenerilor în funcție de sarcina acestora.

Angajați*
* Pentru a nu afecta fluența lecturii, la menționarea persoanelor și grupurilor nu se face diferențierea de gen. Se folosește genul masculin, genul feminin fiind inclus în mod expres în acesta.

Viziunea conducerii

 • Suntem un model de urmat.
 • Creăm  o cultură a încrederii
 • Ne apreciem reciproc.
 • Ne sprijinim angajații în dezvoltarea lor.
 • Creăm valoare adăugată.
 • Luăm decizii inteligente.
 • Învățăm din greșelile noastre.
 • Ne alflăm în fața unei schimbări orientate spre viitor.

Linii directoare privind calitatea

 • Ne bazăm pe strategia zero defecte, care vizează procese și produse fără greșeli și siguranța acestora.
 • Utilizăm un sistem de planificare structurată a calității și obținem astfel premisele pentru procese solide, care îndeplinesc toate cerințele.
 • Folosim în mod sistematic instrumente de calitate, pentru a lucra în mod adecvat la îmbunătățirea constantă ale proceselor noastre.

Linii directoare privind mediul și energia

 • Planificăm, controlăm, monitorizăm și analizăm permanent impactul nostru asupra mediului precum și consumul de resurse și performanțele legate de energie.
 • Prin intermediul programelor de acțiune, reducem impactul asupra mediului și acordăm atenție utilizării responsabile a resurselor.
 • La dezvoltarea, producția și exploatarea instalațiilor, folosim posibilitățile tehnice și economice sustenabile adecvate.
 • Sprijinim achiziționarea de produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic.

Linii directoare privind securitatea și sănătea în muncă

 • Calculăm permanent riscurile privind protecția sănătății și securității la locurile noastre de muncă și luăm măsuri pentru eliminarea, minimizarea și prevenirea acestora.
 • Promovăm siguranța și sănătatea angajaților noștri prin intermediul programelor de acțiune.
 • Implicăm activ angajații și unitățile externe de specialitate în operarea și dezvoltarea continuă a sănătății și securității în muncă.

Linii directoare privind sănătatea

 • Calificăm conducerea prin scolarizari diferite în diverse formate pentru sănătatea  angajaților și a conducerii.
 • Menținem și promovăm sănătatea și bunăstarea angajaților noștri prin măsuri orientate către comportament și situație.
 • Sprijinim angajații cu probleme profesionale și private printr-o gamă largă de servicii de consultanță
 • Oferim asistență în reconcilierea etapelor de carieră și viață prin programe specifice.

Orientări pentru siguranța informațiilor

 • Evaluăm permanent riscurile pentru securitatea informațiilor și ne stabilim obiective de îmbunătățire.
 • Garantăm disponibilitatea, confidențialitatea și integritatea constantă a informațiilor existente prin soluții tehnice și organizatorice adecvate.
 • Garantăm desfășurarea neîntreruptă/continuă a activității, astfel încât prelucrarea datelor să fie posibilă și în cazul unor situații dezastruoase (eventual într-o măsură limitată).

Orientări pentru etica în afaceri / angajamentul social

 • Ne angajăm să ne asumăm responsabilitatea corporativă și socială și stabilim în mod regulat așteptările față de noi .
 • Ne orientăm după linii directoare internaționale privind responsabilitatea etică și socială.
 • Prin diferite acțiuni, aducem o contribuție societății și încurajăm angajații și partenerii să procedeze în mod similar.

Stilul nostru organizațional este axat pe eficiență și pe apropierea de clienți

Dorim să fim cât mai flexibili și mai eficienți. Prin structura organizațională plată valabilă pentru întregul concern urmărim acest scop în mod consecvent.

Responsabilitate

Ca societate globală ne declarăm angajamentul față de responsabilitatea noastră socială și societală. Aceasta este o parte esenţială a culturii noastre corporative. Activităţile noastre din domeniile relaţiilor de afaceri responsabile (Responsible Business), a durabilităţii (Sustainability) şi a responsabilităţii sociale (Social Responsibility) sunt incluse în sistemul nostru de management integrat. 

Ne-am sintetizat aşteptările cu privire la calitate, protecţia mediului, siguranţa la locul de muncă, protecţia sănătăţii, securitatea informaţiilor, condiţiile de muncă şi etica în afaceri în „Orientări pentru sistemul de management integrat” respectiv în "Codul de conduită Zollner".

De la partenerii noştri ne aşteptăm la respectarea acestor principii de conduită ca bază pentru relaţiile noastre de afaceri.

Raportul „ZOLLNER CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT“ prezintă modul în care compania noastră își îndeplinește obligațiile legale și contribuie la dezvoltarea durabilă. Astfel, cu acest raport, ne adresăm părților interesate interne și externe, în special partenerilor noștri de afaceri, angajaților și persoanelor din apropierea locațiilor noastre.