Politica firmei

Conducerea societății

Conducerea societății (din stânga în dreapta):

 • Thomas Schreiner
  Membru al Consiliului de Administrație
 • Christian Zollner
  Membru al Consiliului de Administrație
 • Johann Weber
  Președintele Consiliului de Administrație
 • Manfred Zollner
  Președintele Consiliului de Supraveghere
 • Manfred Zollner jun.
  Membru al Consiliului de Administrație
 • Ludwig Zollner
  Membru al Consiliului de Administrație

Principiile de bază

Care sunt principiile de bază pe care noi, angajaţii şi personalul de conducere, ne-am angajat să le respectăm?

 • Încredere
  Ne putem baza unii pe ceilalţi şi ne purtăm respectuos faţă de toţi.
 • Responsabilitate holistică
  Ne raportăm la societate ca la un întreg şi suntem mândri de reuşitele comune.
 • Profesionalism
  Lucrăm conform obiectivelor şi ne folosim punctele forte şi competenţele.
 • Capacitate de adaptare la schimbare
  Suntem pregătiţi pentru schimbare, inovatori, avem curajul de face lucruri noi şi ne dezvoltăm în permanenţă.
 • Rentabilitate
  Ne concentrăm asupra aspectelor esenţiale şi aducem încontinuu îmbunătăţiri în ceea ce priveşte calitatea, timpul şi costurile.
 • Randament
  Avem o capacitate impresionantă de a pune ideile în aplicare, în centrul atenţiei noastre aflându-se rezultatul obţinut de clienţi şi de Zollner.

Conceptul

Care este obiectivul societăţii și care este convingerea noastră?

 • Suntem un prestator profesionist de servicii de mecatronică și oferim soluţii individuale pentru fi ecare domeniu, de-a lungul întregului lanţ de creare a valorii.
 • Garantăm benefi cii pentru clienţi și avantaje competitive în întregul ciclu de viaţă al produselor și serviciilor.
 • Ne bazăm pe parteneriate de lungă durată, de mare încredere.
 • Ne îmbunătăţim constant puterea de inovare, calitatea și durabilitatea.
 • Ne perfecţionăm continuu și asigurăm astfel productivitatea și excelenţa proceselor.
 • Suntem rapizi, accesibili și apelăm la sinergii între domeniile noastre de activitate și performanţe.
 • Ne bazăm pe angajaţii noștri califi caţi și motivaţi, pe responsabilitate, iniţiativă și spirit de echipă.
 • Generăm un profi t sufi cient de mare pentru a putea rămâne independenţi din punct de vedere fi nanciar și pentru a investi în viitor.
 • Întrucât suntem o întreprindere de familie, suntem orientaţi către obiectivele pe termen lung, ne bazăm pe creșterea naturală, sănătoasă și ne asumăm răspunderea socială.

Strategia

Avem o strategie solidă, gândită pe mai mulţi ani, care stă la baza obiectivelor, bugetului și proiectelor noastre. Aceasta este o premisă importantă în ceea ce privește orientarea, claritatea și implementarea.